angličtina v kruhu - kurz pro rodiče s dětmi 

ANGLIČTINA V KRUHU (2 - 4 ROKY)

Lekce hravé angličtiny v prostředí Montessori pracovny

Kontaktní osoba: Tereza Pelletier (tereza.pelletier@psychoterapie-praha8.cz)

                               tel. 604 791 553

Přihlašovat se můžete přes kontaktní formulář níže:


Marie Montessori pojmenovala v období do 6 let života dítěte jeho schopnost učit se skrze život samotný. Název pro tuto dovednost je absorbující mysl. Díky ní se děti všech kultur, náboženství, ze všech koutů světa naučí během prvních let života jazyk, který kolem sebe slyší. Učí se jazyk z ničeho, se zápalem a s ohromnou vytrvalostí v předem známých krocích. Naučí se mnoho slov, skladbu vět, přízvuk, drobné rozdíly, které dokáží změnit význam slovního spojení. Nikdy jindy než v tomto věku se už neučíme jazyk tak snadno a bez vědomého úsilí. To - co je později velký výkon, jde v počátcích jakoby samo. 

Ve spolupráci s Terezou Pelletier (psychoterapeutka, lektorka kurzů pro rodiče a lektorka anglického jazyka) jsme si připravily kurz, který je kombinací Montessori pracovny a angličtiny. Lekce budou probíhat podobně jako Montessori pracovny pro rodiče s dětmi. Kromě česky hovořící Montessori lektorky, bude na lekcích i anglicky hovořící lektorka (která bude mluvit pouze v Anglickém jazyce). 

Zaměříme se více na rozvoj jazyka než je běžné. Vše bude probíhat přirozenou formou. Při přivítání se pozdravíme česky a Tereza se přivítá anglicky, anglicky se představí, anglicky bude zpívat, bude hrát s dětmi hry v angličtině. Všechny aktivity budou jako vždy dobrovolné. Ale není potřeba se bát, že když se dítě nezapojí, že je pro něj lekce zbytečná. Stačí, když bude přítomné, bude vnímat druhý jazyk, který vzbudí jeho zájem, bude poslouchat, jak zní, jaká slova se používají.

Je to příležitost pro dětskou absorbující mysl setkat se s dalším jazykem a nasávat jeho formu, obsah, zákonitosti. Nebude to výuka jazyka, ale setkání se s živým jazykem, s člověkem, který mluví jinak.

Na pomoc si vezmeme několik tématických celků jako jsou barvy, jídlo, lidské tělo, zvířata a pod.

Pokud vaše dítě uslyší angličtinu pouze na této jedné hodině, není možné očekávat, že začne anglicky mluvit. Pravděpodobně se naučí anglicky pozdravit, rozloučit se, možná se naučí anglicky barvy, části těla, jména ovoce, nebo zeleniny, nebo jiných předmětů, které ho budou zajímat a určitě se je v jeho mysli zapíše další jazyk, jako možnost komunikace, jako něco samozřejmého. Aby se samostatně začalo vyjadřovat, bude potřebovat častější kontakt s jazykem. Ideální je každodenní prožitek mluveného jazyka, který mohou nabídnout třeba bi-linguální školky/nebo domácnosti. 

Nepoužívaný jazyk vyhasíná, takže pokud chcete dítě jazykově rozvíjet, je důležité vědomě budovat příležitosti setkávání se s jazykem. My nabízíme jednu z možností, jak jazyk zažít nenuceně, spontánně, hravě a živě...