poděkování a vyrovnání :)

Pokud nemáte náladu, nebo čas na čtení, můžete přeskočit rovnou k formuláři :) Díky! 

Uplynulé období bylo pro nás všechny hodně jiné. V době karantény jsme byli v kontaktu jen přes e-mail, po karanténě zase následovaly změny v podobě různých opatření, ale i změny v možnostech čerpání služeb v Montessori kruhu.

Nechci ale bilancovat,  chci vám hlavně PODĚKOVAT. Protože díky vaší ochotě přizpůsobit se změněným podmínkám, využívat alternativních možností náhrad, nebo zvýšit frekvenci docházky, se u většiny z vás podařilo z velké části vyčerpat platbu za minulé pololetí. 

Také chci vyjádřit pochopení těm, kteří jste se z různých osobních/zdravotních/finančních a jiných důvodů nemohli připojit, nebo jste se připojili jen v omezené míře, nebo jste potřebovali vrátit peníze. Děkuji i vám, že jsme se mohli v klidu domluvit.

Během karantény jsem z ekonomických důvodů stála před rozhodnutím, zda si mohu dovolit dál pokračovat v Montessori pracovnách, nebo zda budu muset skončit. Měla jsem již rozjednanou spolupráci s komunitním centrem, kam bych aktivity v omezené míře mohla přesunout. Byl to takový krizový scénář, který v jednu chvíli vypadal jako jediný reálný, abych s tím nemusela praštit úplně a najít si zaměstnání. 

Nakonec se mi ale podařilo najít jiné řešení, které mi umožní pokračovat tam, kde jsem. Nabídka skupin pro příští pololetí je menší, protože další dny budou ve větší míře využívány kolegyněmi pro psychoterapeutické poradenství. Díky tomu mohu pokračovat a nabídnout vám i místa pro dočerpání předplacených lekcí. Zároveň se díky tomu více vracím ke své původní profesi terapeutky. 

Krizové období tedy vyvrcholilo v transformační proces, který mi nyní umožňuje věnovat se montessori i terapeutickým aktivitám. Které mi dalo i prostor a příležitost vidět další možnosti spolupráce (asi přeci jen bilancuji :). V příštím pololetí tak zahrnu do struktury skupiny i čas pro teorii a diskuzi nad pro vás důležitými tématy. Připravuji různé možnosti náhrad i pro případ dalších omezení (která nás snad už v takové míře nepostihnou).

Děkuji vám za vaši podporu v tomto období, která mi dala odvahu a možnost pokračovat dál. A také za příjemně strávené chvíle.

Protože v tuto chvíli každému z vás zbývá jiný počet hodin k dočerpání a zároveň máte různé možnosti, jak s nimi naložit, tak jsem připravila formulář, který nám zjednoduší dohodu. Formulář, prosím, vyplňte do 15. srpna, já vám pak dle vašich požadavků sepíšu "vyúčtování" a dohodneme se na dalším postupu. 

Pokud už jsme vyrovnaní, tak formulář vyplňovat nemusíte...

* Pololetí mělo původně 15 - 18 lekcí/hodin (dle dne). Díky prodloužení lekcí a pololetí do konce června, tak bylo možné čerpat až 14 hodin v rámci běžných Montessori pracoven při docházce 1x/týden. Neuskutečněnými lekcemi tedy myslím ty lekce, které se nekonaly ani v rámci možných prodloužených lekcí po karanténě. Tedy 1 - 4 lekce dle typu předplatného.

** Nečerpané lekce jsou ty, které jste zaplatili, ale nevyčerpali, i když možnost přijít byla.