intenzivní kurz

intenzivní kurz pro rodiče s dětmi 

od 1,5 roku - 3 let

středa 14:45 - 16:00

cena: 2700 Kč/ čtvrtletí

termíny: 11. 9. - 13. 11. 2019 a 20. 11. - 29. 1. 2020

(lekce se nekonají 29. - 31. 10, 24. 12. 2019 - 3. 1. 2020)

Během klasických Montessori pracoven (stejně jako v běžném životě) dochází k tzv. pracovnímu pozorování dítěte. Jednoduše řečeno pozorujeme dítě, jeho projevy, co ho baví a zajímá, v čem se rozvíjí, co u něj způsobuje emoce a jaké, jak se vyjadřuje, jak se vztahuje k ostatním dětem a dospělým a mnohé další. Pozorujeme, abychom mohli doprovázet dítě na jeho cestě, abychom mu porozuměli, abychom uměli odhadnout jeho potřeby, jeho vývojové úkoly a uměli ho správně podpořit, pomoci, aby dokázal uspět, stáhli se, když je to potřeba...

Během intenzivního kurzu se budeme scházet v menší skupince a budeme pracovat stejně jako v běžných Montessori pracovnách. Děti se budou učit přivítat se a představit, budou se učit vlastní volbě, respektu k druhému, budeme zpívat a říkat říkadla, budeme je podporovat v samostatnosti. Budou  rozvíjet svou slovní zásobu, kreativitu, sebevyjádření, učit se a poznávat reálný svět. 

Co bude tedy navíc?

Oproti běžné Montessori pracovně bude 1 krát za měsíc probíhat i cílené pozorování jednoho dítěte (každý týden jeden člen skupiny). Prakticky to bude znamenat, že část programu bude lektorka pozorovat jedno dítě dělat si podrobný objektivní zápis, na základě kterého sepíše shrnutí, které může sloužit ke sledování rozvoje a k navrhování dalších kroků při rozvoji dovedností především v oblasti samostatnosti, rozvoje jazyka, rozvoje v oblasti sociální a emoční a celkově v oblasti psycho-senzo-motoriky. Po každém pozorování bude probíhat předávání výsledků pozorování prostřednictvím e-mailu, nebo osobní konzultace (dle výběru rodiče).

Pozorování není hodnocení, nebo srovnávání, ale popis jednotlivých oblastí rozvoje osobnosti.

K čemu je to dobré?

Cílené pozorování může a často lépe odhalí specifické potřeby každého jednotlivého dítěte, takže prostřednictvím pozorování můžeme lépe na potřeby reagovat a tak pomáhat rozvoji ve všech oblastech. Je nástrojem zpětné vazby, která přispívá k porozumění dítěti a vzájemnému vztahu.