mindfulness


MINDFULNESS (v každodenním životě)

Chceme po dětech, aby se zklidnily a soustředily na jednu činnost a tu dokončily, přejeme si, aby dokázaly u něčeho vydržet, aby je aktivita zaujala, ale sami často běháme od jedné činnosti k druhé, pospícháme, abychom všechno stihli. Chceme si s dětmi hrát, věnovat se jim, ale zapomínáme se věnovat sami sobě. Rádi bychom je nechali objevovat svět svým tempem, ale naše hlavy jedou tempem, které se někdy nedá zastavit.

Děti žijí v přítomném okamžiku daleko více než my. Vzpomínání, plánování, spěchu se teprve učí - od nás dospělých. Bytí v "tady a teď" se můžeme učit my od dětí. Někdy stačí prosté pozorování dětí bez hodnocení k tomu, abychom se i my dospělí zklidnili. Můžeme se ale učit i pomocí programů vycházejících z mindfulness - tedy všímavosti. Osobně mi absolvování skupinového programu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) velmi pomohlo. Již před sebezkušeností s tímto programem jsem se několik let věnovala relaxacím v psychoterapeutické praxi. Mindfulness ale relaxaci přesahuje širšími benefity. Při relaxaci se uvolníte, odpočinete si, můžete usnout. Prohlubováním relaxovaného stavu, můžete dojít i hlubšímu sebepoznání, získáte nástroj, jak pracovat s emocemi. Při mindfulness meditacích se kromě toho, můžete naučit rozšiřovat si uvědomování nejprve sebe sama, pak i ostatních lidí a věcí nehodnotícím způsobem.

Můžete si říkat, k čemu je to dobré? Jednoduše ke svobodnějšímu životu. Všímavý postoj napomáhá k většímu nadhledu, klidu, vyrovnávání se s emocemi (svými, ale i ostatních).

Jako praktický příklad můžu uvést třeba podléhání životním scénářům a automatickým reakcím. Už jste si někdy říkali, jak je možné, že opakujete věty, které jste si mysleli, že nikdy říkat nebudete? Věty, které jste slýchali od rodičů, od učitelů, nebo jiných důležitých osob. Nebo Vás zaplaví emoce, ale snažíte se ji v sobě udusit, protože Vám přijde nepatřičná? To jsou příklady situací, kdy může pomoci trénink mindfulness, protože rozšiřuje možnost si v takové chvíli vybrat. Může Vám pomoci vypozorovat, jaké emoce předchází situacím, které se odehrávají jinak, než byste si představovali. Jaké ty emoce vzbuzují myšlenky a co vyvolávají zase zpět za emoce, kde se to projevuje v těle. Někdy pomáhá už to samotné uvědomění a nadhled k tomu, že emoce přijde a zase odejde a vlastně daleko rychleji, než kdybychom si to neuvědomovali. Někdy pomáhá víc učení se neposuzujícímu postoji, který nám umožní emoce a myšlenky přijímat a nebránit se jim, čímž si šetříme energii a kapacitu třeba na formulaci toho, co skutečně chceme říct.

Pokud byste se chtěli dozvědět o mindfulness více, nebo ho zažít na vlastní kůži, můžete se přihlásit do individuálního tréninku mindfulness. Více informací na webu: