velké objevy začínají...

Montessori start (rodiče a děti 0-1,5)

kurz pro rodiče, rozvoj a zábava pro děti

Co můžete čekat:           
základní teoretická východiska Montessori přístupu u dětí do 3 let
pomůcky pro děti do 3 let
praktická doporučení
setkání s dalšími podobně smýšlejícími rodiči a diskuzi nad tématy
využití Mindfulness (všímavosti) v rodičovství (včetně cvičení rozvoje všímavosti)
Na každé lekci budu pro vás mít připravené téma , kterému se budeme věnovat v malé skupince rodičů a dětí (5). Děti budou mít během lekce k dispozici Montessori materiál dle jejich věku. Nebude to přednáška a nebudeme sedět v lavicích :) Sejdeme se v kruhu na zemi, přivítáme se a necháme děti, aby si našly nějakou aktivitu (bude dost prostoru pro pohyb, pro objevování Montessori pomůcek, pro pozorování) a budeme otevření dětským i našim potřebám. První hodinka bude více strukturovaná - otevřeme dané téma, budeme se mu věnovat, můžete (a nemusíte :) poslouchat - co jsem se dověděla já na Montessori výcvicích,  a při své 7mi leté praxi v Montessori pracovnách, 12ti leté praxi s vlastními dětmi, můžete (a nemusíte :) sdílet, co víte vy, můžete (a nemusíte :) se ptát.. Ke konci Vám nabídnu krátké cvičení rozvíjející všímavost (Mindfulness). Poslední půl hodinka bude volná - k dalším dotazům, k volné hře a diskuzi.

více o lektorce zde.

Kdy: pátek 10:30 - 12:00 (kromě 22. 9. to bude ve čtvrtek 15:00 - 16:30)
Termíny: 9., 16., 22., 30. září, 7., 14. říjen  
Cena: 3000 Kč                         
kurz pro rodiče o základech Montessori pedagogiky v připraveném prostředí Montessori pracovny.. 

 Přihlásit se můžete níže...