spolupráce s RC Jahoda

Pracovna v Jahodě

Od září 2019 spolupracuji s milým týmem nově vzniklého RC Jahoda na Albertově.  Pondělní dopoledne tam vyložím Montessori materiál pro děti do 3 let do poliček ateliéru a setkáváme se tam v malé skupince rodičů a dětí. Program je polostrukturovaný, přivítáme se a představíme v kruhu, ukazujeme si práci s Montessori pomůckami, děti si pak svobodně volí, s čím budou pracovat. Společně si zazpíváme, kdo má chuť se připojí. Prostor je na diskuzi o Montessori přístupu, o výchově, o vhodných pomůckách. 

Díky spolupráci s komunitním centrem je setkávání umožněno za velmi příjemnou cenu (2500 Kč/18 lekcí). V tuto chvíli jsou setkání na 1,5 hod. Protože ale většině rodičů vyhovují kratší kroužky, v dalším pololetí budou zřejmě setkání kratší (hodinová) a skupiny dvě. Bude tak možné nabídnout aktivitu většímu počtu rodičů s dětmi. Pokud vás to zaujalo, neváhejte se ozvat, nabídka bude uzpůsobena poptávce... Těším se na viděnou  v Jahodě :)

Pro více informací si můžete napsat v následujícím kontaktním formuláři.