trénink trpělivosti a rozvoj spolupráce


Trpělivosti a spolupráci je třeba se naučit. Práce s Montessori pomůckami k tomu dává příležitost. K dispozici jsou pomůcky, se kterými jde pracovat samostatně, nebo v páru, či skupince, všechny jsou jen v jednom provedení. Pokud si tedy dítě vybere jednu pomůcku, zároveň rozhoduje, zda si bude hrát samo, nebo jestli připustí ke hře i někoho dalšího. Ostatní se ho mohou zeptat. Rozhodnutí dítěte pak respektujeme. Pomůžeme i dítěti, aby vyčkalo, pokud je to potřeba. . Myslím, že může být výhodné i pokud sami - my rodiče tuto volbu respektujeme a včas skončíme s přemlouváním, nucením a manipulováním k tomu, aby to naše dítě půjčilo hračku druhému. Rozdělit se je také dovednost, s kterou není nutné spěchat. Tlak může mít opačný efekt.

Pokud se dítě rozhodne pro spolupráci, necháme dětem možnost, aby se rozhodli pro způsob spolupráce. Pokud ale budou bezradní, jak pracovat společně, budeme je provázet procesem dohody (např. "Jeden může držet lahvičku a druhý zastrkávat kolík.", nebo " Jeden kolík Honza a druhý Kuba."...