Hana Langová

lektorka pro kurzy 1-3 roky

Vystudovala jsem sociální práci, absolvovala psychoterapeutické výcviky a další kurzy zaměřené na psychoterapii, relaxaci, mindfulness, seberozvoj, komunikaci. 

Během magisterského studia jsem začala pracovat na psychiatrii a na lince důvěry, s dospělými i s dětmi. Byla jsem vděčná, že mohu dělat práci, která mě baví a naplňuje. S narozením dětí jsem objevila další zájem - hledání cesty, jak pečovat o vztahy v rodině, jak dát dětem prostor rozvíjet svůj potenciál, jak jim umožnit vyrůstat v nezávislé, sebevědomé a spokojené osoby, které budou umět brát ohledy na lidi a svět kolem. Někdy je to opravdu dobrodružství. Oporu a inspiraci jsem našla v přístupu Respektovat a být respektován, v obdobném Americkém konceptu poradkyň Faber a Mazlish, v Montessori pedagogice, v Nenásilné komunikaci.

Montessori pedagogika mě oslovila, protože v sobě kombinuje laskavou péči, s podporou k samostatnosti, protože rozvíjí člověka s ohledem na sebe i své okolí, protože klade důraz na svobodu a nezapomíná na stejně důležité hranice, bez kterých svoboda není možná. Jako třešnička na dortu jsou pomůcky, které jsou jednoduché a krásné, které prostým způsobem učí dovednostem, které si děti žádají objevovat a rozvíjet. 

Montessori pedagogiku a pravidla beru jako inspiraci, ne jako dogma. Každá situace v našich životech je jedinečná a tak se k ní snažím přistupovat i v jedinečných setkáních na Montessori pracovnách, kde jsou pro mě důležitější aktuální potřeby Vašich dětí a Vás, více než ulpívání na pravidlech. Během praxe jsem se sžila s otevřeným přístupem, který mi vyhovuje. 

Aktuálně je můj profesní život pestrý. Nabízím psychoterapeutické provázení lidem s velmi traumatizujícími zkušenostimi ve spolupráci s neziskovou organizací, poskytuji terapii v soukromé praxi, lektoruji mindfulness kurzy a kurzy pro rodiče. A jsem vděčná, že můžu být podporou lidem v náročných životních situacích a zároveň vytvářet prostředí, kde jsou děti spokojené a rozvíjí svůj potenciál, kde se rodiče mohou setkávat a sdílet své radosti, nebo starosti.

Pozorovat děti a jejich radost z velkých objevů, které dělají nebo nechat se od nich učit, jak vychutnávat přítomný okamžik,  je mi potěšením.