Montessori pracovny a angličtina pro 1. pololetí šk. roku 20/21 začínají v týdnu od 15. září 
Montessori START začne v říjnu
Těšíme se na viděnou 

RADOST Z OBYČEJNÉHO OBJEVOVÁNÍ...