Radost z obyčejného objevování, smysl pro komunitu a setkávání, podpora v rodičovství

Montessori kruh na Palmovce

smysluplné hraní

Kurzy pro rodiče s dětmi.

V Montessori kruhu probíhají kurzy pro rodiče s dětmi od dvou měsíců do šesti let v montessori pracovnách a pátečním Montessori klubu. Můžete se těšit na smysluplné hraní v pěkných a kvalitně vybavených prostorách. O podporu přirozeného rozvoje vašich dětí se budou starat laskavé a zkušené lektorky. Nechybí příležitosti k rozmanitému pohybu vašich dětí a také prostor pro vzájemné sdílení a otázky k rodičovství a vývoji dětí.

Aktuálně

O prázdninách máme otevřeno!

➤ Probíhá registrace do nového kurzového období září - prosinec.

➤ Od září pro vás budeme mít v Kruhu program každý den v týdnu.

➤ Pokud máte zájem o kurz a nenašli jste vhodný termín, napište nám.

Montessori miminka

2 - 12 měsíců

Během montessori pro miminka se společně budeme učit vaše děťátka citlivě vnímat, pozorovat jejich pokroky, reagovat na jejich potřeby a rozvíjet je v souladu s přirozeným vývojem. Budeme si povídat o principech montessori pedagogiky, sdílet radosti i strasti a být vnímavé samy k sobě a k tomu, co rodičovství přináší do našich životů.

Montessori batolata

1 - 3 roky

Během montessori pracoven pro batolata budeme v pohybu i soustředění objevovat jejich přirozené schopnosti a zájmy. Povedeme děti k samostatnosti a najdeme způsoby, jak jim poskytnout co nejvíce respektu a podpory na jejich vlastní, a neopakovatelné cestě za poznáním světa. Budeme také sdílet, hledat odpovědi na otázky a inspiraci na doma.

Montessori lekce

3 - 6 let

Během montessori kurzu budou děti postupně, prakticky a se zaujetím rozvíjet své schopnosti. Základem je sebeobsluha a "obyčejné" dovednosti, které se hodí v domácnosti. Rozvíjet budeme hrubou i jemnou motoriku a smyslové vnímání. Nedílnou součástí lekcí je také rozvoj slovní zásoby nebo příprava na čtení, psaní a matematiku.

Co jsou to montessori pracovny?

Montessori pracovna je místo, kde je možné svobodně, bezpečně a s respektem objevovat svět. Kurzy probíhají v prostředí, které je připravené s ohledem na vývojové potřeby dětí. Jde o pravidelné setkávání rodičů a dětí v malých skupinkách, pod vedením laskavých a zkušených lektorek.

Děti zde mohou prohlubovat své schopnosti a dovednosti, ať už při hře s pečlivě vybranými didaktickými pomůckami nebo při různých pohybových aktivitách. Vše odpovídá vývojovým potřebám a děti zažívají pocit uspokojení a úspěchu. To vše přispívá k uvolnění a rozvoji soustředění a samostatnosti. Děti mají dále příležitost seznámit se s kolektivem dalších dětí a rodičů, zkoumají sociální vztahy a vedou tu svůj malý společenský život. Rodiče mají možnost sdílet své zkušenosti, radosti, starosti nebo otázky s rodiči podobně starých dětí. Na kurzech se utváří prostředí pro růst vztahu mezi rodičem a dítětem. Společně strávený smysluplný čas a radost tento vztah posiluje.

Každé setkání má svůj řád. K němu patří přivítání v kruhu na začátku a rozloučením na konci. V čase mezi tím je kladen důraz na svobodnou volbu dítěte, které si samo určuje, s čím, kde a jak dlouho bude pracovat.

Přínos připraveného prostředí pracovny tkví hlavně v tom, že je přizpůsobená velikosti i potřebám dětí. Je logicky uspořádána tak, aby se v něm děti vyznaly. Děti mohou najít to, co zrovna potřebují - bez toho, abychom jim říkali, co mají dělat. Pomůcky vidí a mohou si je samy vzít z poličky. Učí se rozhodovat, co si vyberou a s čím budou pracovat. Čím víc prostředí znají, tím víc si ve správnou chvíli dovedou vybrat věc, které je nejvíce zajímá. U té pak soustředěně vydrží déle a déle, práci s ní podle potřeby opakují a upevňují tak danou dovednost.

Krok za krokem, den po dni a týden po týdnu naplňují svůj individuální plán rozvoje. Plán, který nevytváříme ani my lektorky, ani rodiče, ale samo dítě v souladu se svými vnitřními zdroji a pohnutkami.