RADOST Z OBYČEJNÉHO OBJEVOVÁNÍ...

KURZY PRO RODIČE S DĚTMI DO 3 LET

Montessori pracovna je setkání rodičů a dětí v malých skupinkách (do 7mi), kde je možné svobodně a s respektem objevovat svět. Prostor nabízí příležitost pro děti seznámit se s kolektivem dalších dětí a rodičů. Mohou rozvíjet své dovednosti s využitím pomůcek, které jsou vybírány, tak aby děti při práci s nimi zažívaly pocit úspěchu. Rodiče mají možnost setkat s rodiči podobně starých dětí a sdílet spolu své zkušenosti. Při společném objevování se utváří příležitost i pro růst vztahu mezi rodičem a dítětem. Společná radost vztah posiluje.

Návštěvou montessori pracovny je možné dítě připravovat na přechod do školky, nebo jeslí.

Každé setkání má svůj začátek (přívítání v kruhu), skupinové aktivity a konec (relaxace, rozloučení). Důraz je ale na svobodnou volbu dítěte, které si samo určuje s čím si bude hrát, s čím bude pracovat. Většina Montessori pomůcek je určena pro samostatnou hru, takže skupinově se věnujeme zpívání a pohybovým říkadlům, případně nějakému tématu, nebo ukázce práce s vybranou pomůckou. Všechny skupinové aktivity jsou dobrovolné - nijak k nim děti nenutíme.

Přínos připraveného prostředí pracovny tkví hlavně v tom, že je logicky uspořádán tak, aby se v něm děti vyznaly a našly, co potřebují. Pomůcky vidí a mohou si je samy vzít z poličky. Bez toho, abychom jim něco ukazovali, se mohou rozhodnout, co si vyberou a s čím budou pracovat. Čím víc prostředí znají, tím víc si vybírají věci, které je zajímají a u kterých tedy více vydrží, které je vedou k opakování a tím pádem upevňování dovednosti, kterou mají zrovna ve svém "individuálním plánu rozvoje". V plánu, který nevytvářím ani já, ani rodič, ale dítě samo svými vnitřními zdroji a pohnutkami.

reference účastníků

"Líbí se mi, že lekce jsou polostrukturované: téma na začátek i písničky, ale zároveň není nutné, aby se dětičky účastnily všeho.
Začátkem nového semestru mi přijde super, že jsou pomůcky trochu obměněné a můžeme vyzkoušet i nové věci.
Líbí se mi, že jsou ukazované aktivity pro různé věkové kategorie.
Moc se mi líbí členění prostoru na různé sekce i množství aktivit, které jsou k dispozici.
Extrémně přínosné mi přijdou i různé náhledy na "výchovné otázky" a vůbec by mi nevadilo, kdyby třeba na začátku, když se scházíme byl krátký prostor na to, co třeba aktuálně v rodičovství řešíme.
K zamyšlení:
Tohle asi nebude téma pro všechny, ale ze začátku mě trochu vyděsily instrukce o fungování lekcí ve smyslu: "moje dítě si ještě neumí hrát jen s jednou pomůckou a rozhodně ji po sobě nesklidí", takže jsem měla obavu, jak kurz zvládneme, ale atmosféra na hodině mi přišla mnohem uvolněnější, než jsem se bála.
Jinak moc děkujeme, Bertíkovi se lekce líbí tak moc, že z nich nikdy nechce odcházet."

Na kurzu oceňuji:
- hernu s pěknými pomůckami, je pro mne inspirativní i na doma - čisté, nepřeplácané prostředí, zajímavé pomůcky, spoustu tipů na samostatnost
- fajn rodiče, kteří sem chodí
- čas před a po, který zde můžeme strávit - zklidňuje to příchod i odchod
- příjemnou atmosféru
Jako nejpřínosnější je pro mne možnost jít s dítětem do prostoru, který je pro něj atraktivní a zařízený v souladu s mým pohledem na výchovu a jeho potřebami (nepřeplácané, kvalitní materiály, ve všech ohledech uzpůsobené dětem - otevřené skříňky, možnost samostatně trénovat nejrůznější dovednosti apod.). Dále je super setkat se s jinými rodiči, pozorovat svoje dítě ve skupině ostatních dětí.