KURZY

V Montessori kruhu se konají kurzy pro rodiče s dětmi do 3 let ve třech věkových skupinách - do 1,5 roku a od 1,5-3 let a smíšené kurzy pro rodiče s dětmi 1-3 roky. 

Vzhledem k vývojové fázi dětí a jejich různým potřebám má každá skupina svá specifika.

S mladšími dětmi, u kterých je dominantní rozvoj hrubé motoriky a hodně se po prostoru pohybují, je skupina více teoretická - hodně si povídáme o Montessori principech, filosofii, výchovných otázkách, potřebách a zkušenostech rodičů s dětmi. (JE TO VÍC KURZ PRO PRO RODIČE)

U starších dětí od 1,5 roku, které už mají rozvinutější pozornost a trpělivost a mimo pohyb již dokáží soustředěně pracovat s pomůckami delší dobu, je skupina více praktická. Děti hodně pracují - s pomůckami, které je zajímají. (JE TO VÍC KURZ PRO DĚTI)

Smíšené kurzy (1 - 3 roky) jsou lekce kombinací předešlých dvou variant s prostorem pro svobodnou práci dětí a s prostorem pro diskuzi a konzultace k vybraným tématům. Témata necháme vzjejít z aktuálních potřeb :)

Na všech skupinách jsem k dispozici pro konzultace a poradenství :)

KURZY PRO RODIČE S DĚTMI DO 3 LET

Montessori pracovna je setkání rodičů a dětí v malých skupinkách (do 7mi), kde je možné svobodně a s respektem objevovat svět. Prostor nabízí příležitost pro děti seznámit se s kolektivem dalších dětí a rodičů. Mohou rozvíjet své dovednosti s využitím pomůcek, které jsou vybírány, tak aby děti při práci s nimi zažívaly pocit úspěchu. Rodiče mají možnost setkat s rodiči podobně starých dětí a sdílet spolu své zkušenosti. Při společném objevování se utváří příležitost i pro růst vztahu mezi rodičem a dítětem. Společná radost vztah posiluje.

Návštěvou montessori pracovny je možné dítě připravovat na přechod do školky, nebo jeslí.

Každé setkání má svůj začátek (přívítání v kruhu), skupinové aktivity a konec (relaxace, rozloučení). Důraz je ale na svobodnou volbu dítěte, které si samo určuje s čím si bude hrát, s čím bude pracovat. Většina Montessori pomůcek je určena pro samostatnou hru, takže skupinově se věnujeme zpívání a pohybovým říkadlům, případně nějakému tématu, nebo ukázce práce s vybranou pomůckou. Všechny skupinové aktivity jsou dobrovolné - nijak k nim děti nenutíme.

Přínos připraveného prostředí pracovny tkví hlavně v tom, že je logicky uspořádán tak, aby se v něm děti vyznaly a našly, co potřebují. Pomůcky vidí a mohou si je samy vzít z poličky. Bez toho, abychom jim něco ukazovali, se mohou rozhodnout, co si vyberou a s čím budou pracovat. Čím víc prostředí znají, tím víc si vybírají věci, které je zajímají a u kterých tedy více vydrží, které je vedou k opakování a tím pádem upevňování dovednosti, kterou mají zrovna ve svém "individuálním plánu rozvoje". V plánu, který nevytvářím ani já, ani rodič, ale dítě samo svými vnitřními zdroji a pohnutkami.