Montessori pracovny a jejich smysl

13.08.2019

K čemu  Montessori pracovny jsou?

Montessori pracovna může mít mnoho podob. Může to být místnost v jeslích, která je vybavena Montessori materiálem a kterou připravuje a vede vyškolený Montessori průvodce. Nebo to může být místnost doma, která je vybavená dle Montessori principů a slouží ke svobodnému domácímu učení. Já nyní budu psát o Montessori pracovně jako o připraveném prostředí pro dítě, dle jeho věku, které je mimo domov a schází se tam s dalšími dětmi a jejich rodiči.

Přínosy účasti na Montessori pracovnách:

 • Možnost práce s Montessori materiálem
 • Učení nápodobou (od vrstevníků)
 • Trénink sociálních dovedností
 • Trénink praktických dovedností, samostatnosti
 • Rozvoj řeči, smyslů, jemné motoriky, koordinace oko-ruka, rovnováhy
 • Příležitost pro sebevyjádření
 • Prostor pro svobodné učení
 • Možnost učit se vnímání časové posloupnosti (nejprve se začne, pozdravíme se, pak je volná hra, uprostřed si zazpíváme, a když se rozloučíme, je čas jít domů)
 • Možnost pro rodiče sejít se s podobně naladěnými rodiči, kteří sdílí podobné výchovné postupy
 • Možnost pro dítě zažít kolektiv podobně starých dětí (příprava na školku)
 • Konzultace ohledně práce s pomůckami, nebo vývojových otázek (s lektorkou, nebo ostatními rodiči)
 • Společně strávený čas rodiče s dítětem, kdy se mohou navzájem věnovat sami sobě

Montessori přístup lze praktikovat i v domácím prostředí, jsou k dispozici pomůcky, prezenční i on-line kurzy, kde je možné seznámit se s Montessori principy a pravidly. V Montessori pracovně je oproti domácímu prostředí výhoda, že prostředí je uzpůsobené přímo pro děti a není potřeba dělat tolik kompromisů, jako doma, kde spolu žije několik lidí s různými potřebami. Zkušený rodič, nebo pedagog je schopný odhadnout, co bude dítě zajímat, nebo vypozoruje jeho zájmy a připravuje mu aktivity na míru. Není ale neobvyklé, že se někdy netrefíme. 

Možná znáte podobný příběh: Zdá se, že ho tak zajímají stavební stroje, tak připravíme koutek s knížkou o bagrech a nakladačích, nakoupíme miniatury stavebních strojů, připravíme kartičky s tématikou bagrů pro jazykový rozvoj, vyskládáme na poličku a těšíme se, že se klouček radostí pomine. Klouček se vzbudí, zajásá, projede knihu o bagrech, zajezdí si s bagříky, přiřadí je ke kartičkám. Všichni jsou šťastní. Druhý den vysype bagříky a jezdí s nimi po topení. Třetí den si hraje s míčem a za týden už chodí kolem bagříkové poličky bez jakéhokoliv zájmu. A to v lepším případě. Někdy se dokonce stane, že připravená aktivita nezaujme vůbec. Jsou rodiče, kteří mají vysokou frustrační toleranci a zvládají takové příhody s nadhledem. Jindy to zamrzí, někdy dokonce bere chuť připravovat nové aktivity. Bagříky je samozřejmě možné schovat a vyndat později, nebo je darovat kamarádce, která má syna, který je ocení.. 

Pokud chodíte do Montessori pracovny, nemusíte plýtvat energií, protože tam je košík se stavebními stroji (tedy asi ne v každé, ale v Montessori kruhu ano :), a když bude mít chuť si s nimi hrát, tak je vytáhne a když ne, tak zůstanou na poličce pro někoho jiného, nebo na další týden. Často rodiče na pracovnách objeví, co děti zajímá, protože si s tím tam hrají. Místo nakupování pomůcek a zkoušení doma, zda se to ujme, můžete koupit už vyzkoušené. A nebo nekupovat vůbec, protože to jednou týdně na kroužku stačí. 

Montessori pracovny přispívají také k lepší adaptaci dítěte na kolektiv a dalšího dospělého v jeho životě. Učí se interakcím s ostatními dětmi, zprvu s podporou rodiče, později samostatně. Ze zkušenosti i děti, které začínají chodit a jeví se jako plaché, nebo se zdá, že nemají zájem o vrstevníky, tak v průběhu času v komunitě získávají jistotu a začínají s interakcemi s ostatními dětmi, někdy dokonce druhým pomáhají, nebo ukazují práci s pomůckami. Jistě, že část vývoje je přirozená a udála by se i bez skupinových setkání - děti kolem třetího roku začínají mít přirozený zájem o vrstevníky. Příležitost pro nenucený trénink interakcí, jako pozdravení, společný zpěv, pozorování druhého při práci a další, děti rozvíjí a dává jim možnost komunikovat, když mají chuť. 

V Montessori pracovně se také na chvíli zastaví čas, neběžíme ani nakoupit, ani rychle uvařit oběd, ani na tramvaj, není tam práce, ani hora nevyžehleného prádla, která volá.. Vše je připravené pro objevování a je na to čas, teď hned (snad jen s výjimkou situace, kdy si zrovna bagříky půjčil někdo dříve).. Proto mají děti Montessori pracovny rády, protože vše mohou používat, mohou dělat praktické věci a mohou to dělat hned a opakovat, jak dlouho chtějí.

To se děje v Montessori prostředí, které opravdu reflektuje potřeby dětí.

Jednu nevýhodu Montessori pracovna má a to tu, že jednou skončí a je potřeba odejít...