méně je více


Nabídka aktivit je dostatečná k tomu, aby dítě rozvíjelo svou aktuální potřebu, svůj aktuální vývojový úkol a našlo k tomu vhodnou pomůcku. Zároveň jsou pomůcky střídmé a každá s dostatečným prostorem kolem sebe. Větší děti zvládnou i více věcí na jednom místě. Dětem do tří let je vhodné pomůcky izolovat jednu od druhé, každé dát vlastní místo (každá pomůcka na vlastním tácku, ve vlastním košíčku, nebo na vlastní poličce). Vytváří to pocit bezpečí a pocit vlastní kompetence a orientace (je to pocit "Když přijdu do prostředí, vím, kde - co je, k čemu slouží, co s tím mohu dělat."), což má vliv na utváření sebevědomí. Utváří se tak i smysl pro řád.