ovoce a zelenina

ovoce

Karty k párování s reálnými objekty.. Můžete vytisknout a zalaminovat jako na fotografiích, nebo podlepit čtvrtkou. Můžete si také ovoce vystřihnout a nalepit na kartón (když uděláte dírky, třeba tužkou, tak je to jednoduchá rychlá pomůcka k prošívání tkaničkou...)

První soubor je ovoce, druhý soubor stíny ovoce (pro párování karta foto - karta stín). Třetí soubor - zelenina a čtvrtý stíny zeleniny. 

Karty ovoce:

Karty ovoce stín: 

Karty zelenina: 

Karty zelenina stín:

Pracovní list s tématem ovoce (spojování ovoce s počátečním písmenem, nebo barvou)

Karty ovoce - s názvem ovoce a zvýrazněným prvním písmenem:

Karty s tématem ovoce pro hru s kolíčkem (počáteční písmena), doporučuji vytisknout 2, nebo 4 strany na list: