o čem bude řeč...

témata Montessori start


1)  Úvod do Montessori přístupu (Základní principy a východiska, řád a svoboda, specifika u dětí do 3 let) cvičení: nesoudící pozorování

2) Pomůcky pro děti do 3 let (Co, kdy a jak používáme pro rozvíjení dětí do 3 let a kam to vede. Pomůcky si ukážeme, předvedeme, zasadíme do časové osy vývoje. Odnesete si inspiraci, které pomůcky si můžete vyrobit  doma.) cvičení: pozorování se všímavostí k sobě

3) Senzitivní období a vývoj dítěte (Co to je senzitivní období, jak ho poznáme, kdy a jakými děti prochází, jak je můžeme podpořit) cvičení: meditace 5ti smyslů

4) Absorbující mysl a jazyk, polarizace pozornosti (Jak funguje absorbující mysl, jak jí můžeme rozumět, rozvoj jazyka a pozornosti.) cvičení: všímavé zvládání emocí

5) Spánek, jídlo, nočník, oblékání a připravené prostředí ("Pomoz mi, abych to dokázal sám." Podporující a brzdící faktory) cvičení: všímavost při podávání pomocné ruky

6) Téma na přání, shrnutí, doplňující dotazy

Přihlásit se můžete přes kontaktní formulář