Montessori pracovny

Montessori pracovna je setkání rodičů a dětí v malých skupinkách (do 5ti), kde je možné svobodně a s respektem objevovat svět. Prostor nabízí příležitost pro děti seznámit se s kolektivem dalších dětí a rodičů. Mohou rozvíjet své dovednosti s využitím pomůcek, které jsou vybírány, tak aby děti při práci s nimi zažívaly pocit úspěchu. Rodiče mají možnost setkat s rodiči podobně starých dětí a sdílet spolu své zkušenosti. Při společném objevování se utváří příležitost i pro růst vztahu mezi rodičem a dítětem. Společná radost vztah posiluje.

Návštěvou montessori pracovny je možné dítě připravovat na přechod do školky, nebo jeslí.